LỜI GIỚI THIỆU

           Trường trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa là cơ sở giáo dục bậc phổ thông, thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục và giáo dục toàn diện học sinh lứa tuổi từ 11 đến 15, tạo nguồn cho bậc Trung học phổ thông (THPT), đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và tạo nguồn cán bộ kế cận cho địa phương.

          Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm được thành lập năm 2013 tại thôn Suối Cá, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh. Trường chỉ có một cơ sở tọa lạc trên diện tích đất 12984,1 m2; có 8 lớp từ khối lớp 6 đến khối lớp 9 với 185 em học sinh. Trong đó: Khối 6 có 44 học sinh chia thành 2 lớp; Khối 7 có 50 học sinh chia thành 2 lớp; Khối 8 có 54 học sinh chia thành 2 lớp; Khối 9 có 37 học sinh chia thành 2 lớp và 02 lớp phổ cập trung học cơ sở (PC THCS) với 10 học viên.

          Đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), nhân viên (NV) của trường là 27 người. Trong đó:

          CBQL: 02 người/01 nữ (01 Hiệu trưởng, 01 Phó Hiệu trưởng);

          GV: 17 người/11 nữ/04 dân tộc/03 nữ dân tộc;

          Nhân viên: 08 người/05 nữ/06 dân tộc/03 nữ dân tộc (01 Thiết bị - Thư viện, 01 Y tế học đường – Văn thư, 01 Kế toán, 02 Phục vụ, 03 Bảo vệ).

          Trường có 2 tổ chuyên môn và một tổ văn phòng. Trong đó: Tổ khoa tự nhiên: 08 giáo viên; Tổ khoa học xã hội: 09 giáo viên; Tổ văn phòng: 07 nhân viên.

          Đội ngũ CBQL, GV đều có trình độ chuyên môn đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn (Trong đó: đạt chuẩn 04/19 – tỉ lệ: 26,3%; trên chuẩn 13/19 – tỉ lệ: 73,7%)

          Nhà trường có CSVC tương đối đầy đủ phục vụ cho công tác giáo dục, các hoạt động vui chơi, giải trí và các hoạt động khác. Trường có đủ các loại phòng học thông thường, phòng học bộ môn và một dãy khu hiệu bộ đáp ứng đủ cho các bộ phận làm việc; có đủ các điều kiện cơ sở vật chất (CSVC), sân chơi, bãi tập phục vụ cho học sinh (HS) học tập, vui chơi, giải trí và các hoạt động giáo dục khác.

          Nguồn lực tài chính được cấp từ ngân sách Nhà nước, đủ cho trả lương hàng tháng và chi dùng cho các hoạt động giáo dục, dạy học, phát triển trường lớp, đầu tư CSVC ngày càng tốt.

          Đội ngũ CBQL, GV của trường có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục. Trường đã thường xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá hoạt động giảng dạy của giáo viên, trong đó trọng tâm là hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, tạo được sự chuyển biến tích cực trong hoạt động giáo dục của nhà trường.

Đội ngũ nhân viên của trường hoàn thành tương đối tốt chức năng nhiệm vụ được giao, hỗ trợ tích cực cho công tác giáo dục, có ý thức và trách nhiệm trong công tác, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ lao động theo quy định hiện hành.

Sứ mạng: Tạo môi trường cho các học sinh phát triển toàn diện để có một tương lai tốt đẹp hơn.

Tầm nhìn: Đến hết năm 2025 đạt trường chuẩn quốc gia, chất lượng cao, được phụ huynh tin cậy và học sinh lựa chọn để học tập và rèn luyện. Nơi mà giáo viên và học sinh đều khát khao học tập và công hiến để khẳng định mình.

Hệ thống các giá trị cơ bản của nhà trường.

  • Tinh thần trách nhiệm. 
  • Tính đoàn kết.
  • Tính trung thực.
  • Tính sáng tạo.
  • Lòng tự trọng. 
  • Khát vọng vươn lên.

Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm